Obchodní podmínky

Tato dohoda byla naposledy editována 18. února 2016

Provozovatel internetového portálu

B-commerce, s.r.o.
Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
IČO: 52424812
DIČ: 2121038744

Dozor nad dodržováním zákona provádí Slovenská obchodní inspekce (SOI):
Název a adresa dozorového úřadu, kterému podléhá činnost poskytovatele služeb:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, oddělení dozoru.
tel. 051/772 15 97, fax 051/772 15 96.
pr@soi.sk

Adresa pro vrácení zboží nebo případné reklamace:

www.lano-motouz.cz
Expediční sklad Lano-motouz.cz
Duklianska 16
085 01 Bardejov – Slovensko
tel.: +421 950 714 344
info@lano-motouz.cz

V případě reklamace však prosíme kontaktovat předem, zboží vyzvedne náš kurýr na vámi zadané adrese kdekoli v Česku, Slovensku nebo Maďarsku.

(POZOR! Lano, řetězy, ocelová lana a zboží objednané na požadovanou metráž nelze vrátit ve lhůtě 14 dnů. – “jedná se o zboží vyrobené na míru”, akceptujeme celé klubíčka lana resp. Na základě dohody s naším pracovníkem i menší množství)

Odpovědná osoba a kontakt

Ing. Miroslav Berecký

1) O registrácii

“Prohlašuje, že data Slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě” www.lano-motouz.cz – B-commerce, s.r.o. “A nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužití. Potvrzení registrace souhlasím se zasílání informačních nebo obchodních e-mailů z internetového obchodu” Lano-motouz.cz “V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.”

Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace a to telefonicky, e-mailem, dopisem.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požaduje náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, který nebyl skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem nebo ne. Pokud zboží není na skladě, nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud uděláte storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

OBCHODNÍ BALÍK – odeslání na dobírku

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou GEIS, GLS nebo GEIS Cargo.
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99 Kč

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo pokud je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého pracovního dne od odeslání. O odeslání zásilky je kupující seznámen informačním e-mailem z expedičního centra provozovatele.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 3 (slovy tři) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem 24 měsíců.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb “vyrobené na míru

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:
Připravte zásilku podle popisu níže.
Zboží, které budete zasílat zpět na adresu zašlete podle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

8) Způsoby úhrady

Všechny způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
platba převodem na účet – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru (platí po vzájemné dohodě ve stanoveném čase)

9) Bezpečnost

Provozovatel na doméně https://lano-motouz.cz využívá bezpečnostní protokol SSL kdy je komunikace mezi serverem a klientem šifrovaná a tedy zabezpečená proti odposlechu a sledování.
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti šifrované obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozený nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

jak postupovat v případě reklamace postupujte dle popisu níže:

Adresa pro vrácení zboží nebo případné reklamace:

www.lano-motouz.cz
Expediční sklad Lano-motouz.cz
Duklianska 16
085 01 Bardejov – Slovensko
tel.: +421 950 714 344
info@lano-motouz.cz

V případě reklamace však prosíme kontaktovat předem, zboží vyzvedne náš kurýr na vámi zadané adrese kdekoli v česku, slovensku nebo maďarsku

Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, záruční list a jiné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat jen řádně vyčištěn. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, telefonicky případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. V případě zvláště komplikovaných reklamací, které vyžadují odborný posudek výrobce nebo autorizovaného servisu si prodávající vyhrazuje právo prodloužit 30 denní lhůtu pro vyřízení reklamace o kterém bude kupujícího informovat telefonicky, e-mailem nebo SMS zprávou. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

“www.lano-motou.cz”

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016 až do odvolání.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Obsah těchto stránek je chráněn platným autorským zákonem a příslušnými předpisy. Kopírování, publikování a další šíření jakékoliv části těchto stránek bez předchozího písemného svolení vlastníka stránky je zakázáno.é.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

close